Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Finansutskottets bet 2013/14:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 juni 2014

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (FiU36)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering, skrivelserna 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 och 2013/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet samt redogörelse 2013/14:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2014. Även eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till finansutskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till riksmötet 2014/15.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-19
Justering: 2014-06-19
Betänkande publicerat: 2014-06-19
Trycklov: 2014-06-19
bet 2013/14:FiU36

Alla beredningar i utskottet

2014-06-19

Uppskov med behandling av ärenden (FiU36)

Finansutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering, skrivelserna 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 och 2013/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet samt redogörelse 2013/14:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2014. Finansutskottet föreslår även att eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-25
Debatt i kammaren: 2014-06-26
4

Beslut

Beslut: 2014-06-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2013/14:238,  skrivelserna 2013/14:130 och 2013/14:210, redogörelse 2013:14:RR5 och eventuella följdmotioner och de nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av det innevarande riksmötet får skjutas upp till riksmötet 2014/15.

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2013/14:238,  skrivelserna 2013/14:130 och 2013/14:210, redogörelse 2013:14:RR5 och eventuella följdmotioner och de nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av det innevarande riksmötet får skjutas upp till riksmötet 2014/15.