Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU47

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (KU47)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013, 2013/14:RS2. Det ska också gälla de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till konstitutionsutskottet under resten av riksmötet 2013/14.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-05
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-09
Betänkande 2013/14:KU47

Alla beredningar i utskottet

2014-06-05

Uppskov med behandling av ärenden (KU47)

Konstitutionsutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013, 2013/14:RS2. Utskottet föreslår att det också ska gälla de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till konstitutionsutskottet under resten av riksmötet 2013/14.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-16
Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels redogörelse 2013/14:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013, dels de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till riksmötet 2014/15.

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels redogörelse 2013/14:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013, dels de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till riksmötet 2014/15.