Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om orientering inom tandläkarutbildningen angående de handikappades problem

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU22

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut