Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående sexualundervisning för vuxna

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU23

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut