Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående lärarbehörighet för socionomer

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU25

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut