Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående statsbidraget till lanthushållsskolor

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU27

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut