Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående skolans inre arbete m. m.

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU30

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut