Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående vissa frågor rörande forskning och forskningsplanering

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU31

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut