Utbildningsutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1971/72 i vad avser anslag till inredning m. m. och byggnadsarbeten vid universiteten m. m.

Utbildningsutskottets bet 1971:UbU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut