Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angäende värderingen av utländska studerandes meriter för tillträde till högre läroanstalt m. m.

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU35

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut