Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående rätten till enskild undervisning i hemmet

Utbildningsutskottets bet 1972:UbU39

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut