Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om kartläggning av den samhällsvetenskapliga forskningen

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU40

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut