Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om ökat antal ordinarie tjänster som speciallärare

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU41

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut