Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående tillgodoräknande av äldre betyg vid fortsatta studier vid universitet och högskolor

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU42

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut