Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU45

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut