Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om förbättrad utbildning angående människans fysiska och psykiska förmåga

Utbildningsutskottets bet 1972:UbU46

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut