Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående undervisning av dövblinda m. fl.

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU47

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut