Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner om lokalisering av viss gymnasial utbildning m. m.

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU48

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut