Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående trafikundervisningen m. m.

Utbildningsutskottets bet 1972:UbU49

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut