Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om ett institut för forskning m. m. angående Stockholms skärgård

Utbildningsutskottets bet 1972:UbU50

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut