Utbildningsutskottets betänkande i anledning av propositionen 1972:130 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 i vad avser anslag till skolväsendet samt högre utbildning och forskning m. m.

Utbildningsutskottets betänkande 1972:UbU51

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut