Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående utbildningen inom dataområdet

Utbildningsutskottets betänkande 1972:Ubu37

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut