Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om ändrade anställningsförhållanden för viss lärarpersonal i gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU40

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut