Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående grundskolans högstadium

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU41

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut