Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om forskning rörande handstilar och deras inlärning

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU45

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut