Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner om utvärdering av anordningen fritt valt arbete på grundskolans högstadium m. m.

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU48

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut