Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om tystnadsplikt för skolkuratorer

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU49

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut