Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion angående representation i styrelse för specialskola

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU52

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut