Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om uppföljning av det inre arbetet inom specialskolan

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU53

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut