Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående yrkesstudier m. m. för lärare i gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU54

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut