Utbildningsutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:174 angående förenklad handläggning av skolbyggnadsärenden m. m. jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU55

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut