Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motioner angående utbildning i teckenspråk för speciallärare m. m.

Utbildningsutskottets bet 1973:UbU56

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut