Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande

BOUs betänkande 2003/04:BOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2003

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen sa riksdagen ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag till lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-11
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-12-04
Trycklov: 2003-11-25
Reservationer 45
Betänkande 2003/04:BOU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-11, 2003-10-30

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen vill utskottet att riksdagen säger ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Det föreslår utskottet på eget initiativ. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-03
4

Beslut

Beslut: 2003-12-03
32 förslagspunkter, 27 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkterna 1, 2 och 9-11 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 24, 2003/04:Sf400 yrkande 9, 2003/04:Sf404 yrkande 36, 2003/04:Bo249 yrkandena 2-4, 2003/04:Bo253 yrkande 24, 2003/04:Bo257 yrkande 2, 2003/04:Bo263 yrkandena 9, 11 och 17, 2003/04:Bo275, 2003/04:Bo283 yrkandena 1, 2, 9-13, det senare i denna del, 14, 15, 17 och 18 och 2003/04:Bo297 yrkandena 4-6, 23 och 30.

2. Mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen.
Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04906
c11704
fp04404
kd02904
v25005
mp15002
-0000
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Komplettering av målet för bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo297 yrkande 7 i denna del.

Reservation 2 (m, kd)

4. Mål för bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo235 yrkande 1 och 2003/04:Bo297 yrkande 7 i denna del.

Reservation 3 (m, fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m20476
c19003
fp160284
kd00294
v02505
mp12302
-0000
Totalt1842810433

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bostadspolitikens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr13, 2003/04:N341 yrkande 8, 2003/04:Bo236 yrkande 1, 2003/04:Bo253 yrkandena 1, 19 och 20, 2003/04:Bo257 yrkande 1, 2003/04:Bo263 yrkandena 1, 2, 8, 19, 20 och 25 och 2003/04:Bo297 yrkande 1.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s133029
m00496
c00193
fp04404
kd00294
v25005
mp15002
-0000
Totalt173449933

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bostadspolitik för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf325 yrkande 24, 2003/04:Sf326 yrkandena 28 och 29, 2003/04:Sf402 yrkande 22, 2003/04:Bo261 yrkande 1 och 2003/04:Bo263 yrkande 22.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

7. De bostadspolitiska frågornas behandling i regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo208.

8. Konkurrensen i bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo226 yrkande 7, 2003/04:Bo242 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Bo253 yrkandena 2, 10 och 11, 2003/04:Bo257 yrkande 11, 2003/04:Bo263 yrkande 6 och 2003/04:Bo297 yrkande 16.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04906
c01903
fp04404
kd02904
v25005
mp15002
-0000
Totalt175141033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Statlig mark för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo253 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:Bo263 yrkande 27.

Reservation 12 (c, fp)

10. Byggande på gamla Tullinge flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T470 yrkande 4.

11. Bostadsförsörjningsprogram för Stockholm och Mälardalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N325 yrkande 5.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

12. Infrastrukturinvesteringar för ett ökat bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo257 yrkande 8.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04906
c01903
fp04404
kd02904
v25005
mp15002
-0000
Totalt175141033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Styrningen av medel för marksanering till bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo235 yrkande 4.

Reservation 15 (c, v)

14. Tomma bostäder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo209 och 2003/04:Bo257 yrkande 22.

Reservation 16 (m)

15. Räntebidragssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo235 yrkandena 2 och 5, 2003/04:Bo239, 2003/04:Bo253 yrkandena 22 och 23, 2003/04:Bo257 yrkande 5, 2003/04:Bo283 yrkande 3 och 2003/04:Bo297 yrkande 10.

Reservation 17 (m, fp)
Reservation 18 (c, kd)
Reservation 19 (v)

16. Investeringsbidrag för hyresbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N325 yrkande 6, 2003/04:Bo253 yrkande 21, 2003/04:Bo263 yrkande 15, 2003/04:Bo283 yrkande 13 i denna del och 2003/04:Bo297 yrkande 9.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

17. Investeringsstimulans genom skattekreditering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi270 yrkande 42, 2003/04:Bo253 yrkande 12 och 2003/04:Bo297 yrkande 8.

Reservation 21 (m)
Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (kd)

18. Ändrad inriktning av kreditgivningen för ny- och ombyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 8 och avslår motionerna 2003/04:Bo271, 2003/04:Bo283 yrkandena 7 och 8, 2003/04:Bo284 och 2003/04:Bo286.

Reservation 24 (m)

19. Kreditgarantier till ny- och ombyggnad av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 3.

20. Kreditgarantier i obeståndshanteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 4.

21. Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 5 och avslår motionerna 2003/04:Bo283 yrkande 4 och 2003/04:Bo297 yrkandena 2 och 3.

Reservation 25 (m, kd)

22. Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 6 och avslår motion 2003/04:Bo283 yrkande 5.

Reservation 26 (m)

23. Rörlig kredit för förvärv och innehav av fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 18 punkt 7 och avslår motion 2003/04:Bo283 yrkande 6.

Reservation 27 (m)

24. Investeringsstöd för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo235 yrkande 3, 2003/04:Bo263 yrkande 14 och 2003/04:Bo297 yrkande 28.

Reservation 28 (m, fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (v)
Reservation 31 (c)

25. Åtgärder för fler studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr232 yrkande 8, 2003/04:Kr361 yrkande 7, 2003/04:Ub385 yrkandena 3-5, 2003/04:Ub390 yrkandena 16 och 17, 2003/04:Bo210, 2003/04:Bo226 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Bo247, 2003/04:Bo253 yrkandena 7 och 8 och 2003/04:Bo263 yrkandena 12 och 13.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (fp)
Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (c)

26. Bostadsbidragens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo230 yrkandena 1-3, 2003/04:Bo249 yrkande 1 och 2003/04:Bo253 yrkande 18.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (v)

27. Barns förmögenhet i bidragsunderlaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo205, 2003/04:Bo212 och 2003/04:Bo249 yrkande 5.

Reservation 40 (m)
Reservation 41 (fp)
Reservation 42 (kd)

28. Bostadsbidragen vid skilsmässa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo281.

Reservation 43 (m)

29. Bostadsbidrag till studerande äldre än 28 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo289.

Reservation 44 (m)

30. Stipendier i den bidragsgrundande inkomsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr254 yrkande 12.

31. Digital Sverigekarta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo265.

32. Nyckeltal för verksamheten vid länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo283 yrkande 16.

Reservation 45 (m, c, kd)