Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2003

Beslut

Avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 24,5 miljarder kronor i anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-20
Justering: 2003-12-02
Betänkande publicerat: 2003-12-11
Trycklov: 2003-12-09
Betänkande 2003/04:FIU5

Avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 24,5 miljarder kronor i anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-18
4

Beslut

Beslut: 2003-12-18
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27 budgetåret 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 27 punkt 2 och avslår motion 2003/04:Fi240 yrkande 14 i denna del.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 27 punkt 1.

3. Medlemsstaternas avgifter till EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi229 yrkandena 1 och 2.