Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Avgiften till EU (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 26,8 miljarder kronor i anslag till avgiften till EU för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-23
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-08
Trycklov: 2004-12-07
Betänkande 2004/05:FIU5

Avgiften till EU (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 26,8 miljarder kronor i anslag till avgiften till EU för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-16
4

Beslut

Beslut: 2004-12-16
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsomårde 27 budgetåret 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 27 punkt 1.