Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2003

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2004. Totalt fördelas 37,7 miljarder kronor. Riksdagen gav också regeringen två uppdrag: Regeringen bör bedöma verksamheten vid Rett Center och återkomma till riksdagen med förslag på hur den kan finansieras på lång sikt. Rett Center är ett nationellt centrum för medicinsk specialistvård, forskning och information om Rett syndrom. Det är landets enda i sitt slag. Regeringen bör också snabbt återkomma till riksdagen och berätta vad man har gjort för de mest utsatta i samhället, som hemlösa och tunga missbrukare, och vad det givit för resultat. Man bör också tala om vad man planerar att göra för dem inom den närmaste framtiden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om Rett Centers långsiktiga finansiering. Delvis bifall till motioner om insatser för hemlösa. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

135 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-28
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-12-04
Trycklov: 2003-12-02
Reservationer 24
Betänkande 2003/04:SOU1

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2004. Totalt fördelas 37,7 miljarder kronor. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen två uppdrag: Regeringen bör bedöma verksamheten vid Rett Center och återkomma till riksdagen med förslag på hur den kan finansieras på lång sikt. Rett Center är ett nationellt centrum för medicinsk specialistvård, forskning och information om Rett syndrom. Det är landets enda i sitt slag. Regeringen bör också snabbt återkomma till riksdagen och berätta vad man har gjort för de mest utsatta i samhället, som hemlösa och tunga missbrukare, och vad det givit för resultat. Man bör också tala om vad man planerar att göra för dem inom den närmaste framtiden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-04
4

Beslut

Beslut: 2003-12-04
34 förslagspunkter, 27 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 8 och avslår motionerna 2002/03:So257, 2003/04:Fi240 yrkande 20, 2003/04:Ju450 yrkande 5, 2003/04:Ju479 yrkandena 7 och 37, 2003/04:Sf289 yrkande 6, 2003/04:Sf359 yrkande 1, 2003/04:Sf397 yrkande 13, 2003/04:Sf405 yrkande 8, 2003/04:So209, 2003/04:So307 yrkandena 1 och 4, 2003/04:So342 yrkande 5, 2003/04:So343 yrkande 39, 2003/04:So345 yrkandena 21, 22 och 24, 2003/04:So372 yrkande 1, 2003/04:So386 yrkandena 1-3, 6 och 7, 2003/04:So394 yrkande 5, 2003/04:So408 yrkande 1, 2003/04:So415 yrkandena 5, 10 och 12, 2003/04:So418 yrkande 6, 2003/04:So487 yrkandena 3 och 4, 2003/04:So498 yrkande 1, 2003/04:So502 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So503 yrkandena 1 och 9, 2003/04:So512, 2003/04:So513 yrkandena 4-6 och 10, 2003/04:So572 yrkandena 5 och 6, 2003/04:So575 yrkandena 1-4, det senare i denna del, 2003/04:So586 yrkandena 1-26, 2003/04:So589 yrkandena 1 och 2 i denna del, 2003/04:So592 yrkandena 3 och 6, 2003/04:So599, 2003/04:So610, 2003/04:So623 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So640 yrkandena 4, 24, 31 och 34 och 2003/04:Ub217.

2. Bemyndigande angående ramanslag 13:6 Socialstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 2.

3. Beyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 3.

4. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 4.

5. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 5.

6. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 6.

7. Bemyndigande angående ramanslag 26:3 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 7.

8. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

9. Rett Centers långsiktiga finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So383.

10. Uppföljning av Läkemedelsförmånsnämndens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So466.

Reservation 1 (kd)

11. Vård i livets slutskede

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So640 yrkande 23.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04609
c01705
fp04206
kd02508
v24006
mp13004
-0000
Totalt164130055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So322, 2002/03:So342, 2002/03:So483, 2002/03:So507 yrkande 3, 2003/04:Ju292 yrkande 3, 2003/04:Ju449 yrkande 3, 2003/04:So211 yrkandena 1-3, 2003/04:So226, 2003/04:So262, 2003/04:So307 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So312 yrkande 2, 2003/04:So325, 2003/04:So335, 2003/04:So342 yrkandena 2-4 och 6-9, 2003/04:So356, 2003/04:So370, 2003/04:So394 yrkandena 6 och 7, 2003/04:So395 yrkande 9, 2003/04:So407 yrkande 2, 2003/04:So412 yrkande 1, 2003/04:So415 yrkandena 1, 3, 4, 6-9, 11, 13 och 14, 2003/04:So434, 2003/04:So438 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So502 yrkandena 3, 4, 6-9, 11-14 och 17, 2003/04:So517, 2003/04:So527, 2003/04:So528, 2003/04:So542, 2003/04:So547, 2003/04:So551, 2003/04:So555, 2003/04:So558, 2003/04:So560, 2003/04:So570 yrkande 1, 2003/04:So574 yrkandena 1-14, 16 och 17, 2003/04:So592 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7-10 och 12, 2003/04:So594, 2003/04:So601, 2003/04:So637 yrkandena 6, 7, 9, 10 och 12-16, 2003/04:So643 yrkande 1, 2003/04:Ub271 yrkande 2 och 2003/04:Ub398 yrkande 11.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (c)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04609
c00166
fp00417
kd00267
v10236
mp00134
-0000
Totalt1284611956

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Abort i Sverige för utländska kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U276 yrkande 5, 2003/04:So242 yrkande 2, 2003/04:So250, 2003/04:So437 och 2003/04:So455.

Reservation 9 (m, c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04519
c01705
fp04116
kd26007
v23106
mp01304
-0000
Totalt176117254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Stödet till HBT-organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkande 25, 2003/04:L350 yrkande 15, 2003/04:So568 yrkande 23 och 2003/04:So624.

Reservation 10 (c, fp, mp)

15. Statens folkhälsoinstituts arbetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf358 yrkandena 17 och 18.

Reservation 11 (fp)

16. Relationen mellan kost, hälsa och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ410 yrkande 12.

Reservation 12 (v, mp)

17. Folkhälsofrågor för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So482.

18. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So423 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So424, 2003/04:So501 yrkandena 3, 12 och 13, 2003/04:So638 yrkande 1, 2003/04:Kr326 yrkandena 8 och 9, 2003/04:Kr331 yrkande 1 och 2003/04:Kr332 yrkande 4.

Reservation 13 (c, fp)
Reservation 14 (kd)

19. Sveriges insatser inom EU mot narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 25, 2003/04:K419 yrkande 14 i denna del, 2003/04:So343 yrkande 11 och 2003/04:So345 yrkande 2.

20. Svensk alkoholpolitik inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 14 i denna del, 2003/04:So343 yrkande 9, 2003/04:So357, 2003/04:So411 yrkande 3, 2003/04:So576 yrkande 1 och 2003/04:So645 yrkande 1.

21. EU-stöd till tobaksodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 14 i denna del, 2003/04:So472 och 2003/04:So577 yrkande 11.

22. Barnombudsmannens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So232.

23. Rätt till personligt ombud enligt socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So394 yrkande 8.

Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c17005
fp42006
kd25008
v02406
mp01304
-0000
Totalt25637056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Översyn av den specialiserade omsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So315.

Reservation 16 (v, mp)

25. Service och signalhundar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So328, 2003/04:So522, 2003/04:So567 och 2003/04:So615.

Reservation 17 (m)

26. Bidrag till nationella anhörigorganisationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So362, 2003/04:So572 yrkande 7, 2003/04:So616 och 2003/04:So641 yrkande 7.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

27. Bilstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So206, 2003/04:So255, 2003/04:So347, 2003/04:So364, 2003/04:So475, 2003/04:So609, 2003/04:So622 och 2003/04:So642 yrkande 9.

Reservation 19 (m)

28. Personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So504 yrkande 31, 2003/04:So575 yrkande 4 i denna del, 2003/04:So614, 2003/04:So627 och 2003/04:Ub391 yrkande 20.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c01606
fp04206
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Stöd till kvinnojourer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju443 yrkande 11, 2003/04:Sf402 yrkande 21, 2003/04:So330, 2003/04:So419 yrkande 9, 2003/04:So496 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So589 yrkande 2 i denna del och 2003/04:Ub271 yrkande 7.

Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m46009
c16015
fp00426
kd25017
v02406
mp01304
-0000
Totalt214374454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Rikskvinnocentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju443 yrkande 10.

31. Regler för bidrag till ideella organisationer på det sociala området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So243.

Reservation 23 (m, c, kd)

32. Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So643 yrkandena 9 och 10.

33. Insatser för hemlösa m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:So381, 2003/04:So407 yrkande 3, 2003/04:So415 yrkande 2, 2003/04:So635 yrkande 8, 2003/04:So637 yrkande 1, 2003/04:Bo252 yrkandena 1-3, 11 och 12, 2003/04:Bo261 yrkandena 4 och 6 och 2003/04:Bo263 yrkande 18.

34. Apoteksmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 20, 2003/04:So386 yrkande 4, 2003/04:So444, 2003/04:So476, 2003/04:So640 yrkande 29 och 2003/04:N344 yrkande 4.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c01705
fp24006
kd02508
v24006
mp13004
-0000
Totalt166127056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag