Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1999

Beslut

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till bl.a. kungliga hov- och slottsstaten, riksdagen, Regeringskansliet, stöd till politiska partier och presstöd för år 2000. Riksdagen godkände också Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om stöd till ledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Beslutet innebär att stödet inriktas på att bekosta handläggarhjälp i form av politiska sekreterare åt ledamöterna i stället för den nuvarande administrativa hjälpen. Kostnaderna för stödet beräknas öka med 27 miljoner kronor fr.o.m. år 2000 och med ytterligare 10 miljoner kronor fr.o.m. år 2001. Förvaltningsstyrelsen anser att förslaget i huvudsak kan inrymmas i riksdagens samlade budget.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-19
Justering: 1999-11-23
Betänkande 1999/2000:KU1

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till bl.a. kungliga hov- och slottsstaten, riksdagen, Regeringskansliet, stöd till politiska partier och presstöd för år 2000. Riksdagen föreslås även godkänna Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om stöd till ledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Förslaget innebär att stödet inriktas på att bekosta handläggarhjälp i form av politiska sekreterare åt ledamöterna i stället för den nuvarande administrativa hjälpen. Kostnaderna för stödet beräknas öka med 27 miljoner kronor fr.o.m. år 2000 och med ytterligare 10 miljoner kronor fr.o.m. år 2001. Förvaltningsstyrelsen anser att förslaget i huvudsak kan inrymmas i riksdagens samlade budget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-01
4

Beslut

Beslut: 1999-12-01

Protokoll med beslut