Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Riksdagen sa ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen lämnade där förslag om anslag för 2005 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-16
Betänkande publicerat: 2004-11-22
Trycklov: 2004-11-22
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:KU1

Alla beredningar i utskottet

2004-11-09, 2004-10-28, 2004-10-19, 2004-10-12

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen i budgetpropositionen om utgiftsområdet Rikets styrelse. Regeringen och riksdagsstyrelsen har lämnat förslag om anslag för 2005 till bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-01
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Demokratipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K323 yrkande 1 och 2004/05:K437 yrkande 2.

Reservation 1 (c)

2. Mål för politikområdet Demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K424 yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c18103
fp41007
kd12705
v24006
mp14003
-0000
Totalt26928052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2005 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 1 punkterna 2 och 6 samt avslår motionerna 2004/05:K404 yrkande 1, 2004/05:K424 yrkandena 2 och 3, 2004/05:K437 yrkande 3, 2004/05:K438, 2004/05:K455 och 2004/05:U325 yrkandena 4 och 5.

4. Finansiering av EU-forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 90:7 Expertgruppen för EU-frågor besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som innebär utgifter på högst 2 500 000 kronor under åren 2006-2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 1 punkt 1.

5. Investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2005-2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 1 punkt 3.

6. Riksdagsförvaltningens lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2005 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kronor samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 300 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 1 punkterna 4 och 5.

7. Taltidningar i DAISY-format

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K349 och 2004/05:So397 yrkande 10.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c19003
fp04107
kd28005
v25005
mp13103
-0000
Totalt25642051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Avveckling av presstödet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K227 yrkande 18 och 2004/05:K404 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c19003
fp190227
kd28005
v25005
mp14003
-0000
Totalt231452251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ersättningssystem för radiotidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K278.

10. Granskning av Kungliga hov- och slottsstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K317 yrkande 1.

11. Demokratikonvent

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K437 yrkande 4.

Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c11803
fp41007
kd28005
v25005
mp14003
-0000
Totalt28018051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Samordningskansli inom Statsrådsberedningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So515 yrkande 2.

13. Enhet för främjande av övergång till demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U226 yrkande 8.

Reservation 6 (fp)

14. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U325 yrkandena 2 och 6-8.

Reservation 7 (kd)

15. Ersättning till medföljande vid utlandstjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K441.

16. Sveriges representation utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U232 yrkande 4 och 2004/05:U305 yrkande 14.

17. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2003/04:2 till handlingarna.

18. Statsrådens inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K221 och 2004/05:K237 yrkande 5.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c18013
fp41007
kd27105
v25005
mp01403
-0000
Totalt28215151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Användandet av statsflygplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K207.