Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 10,9 miljarder kronor 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-11-20, 2007-11-13, 2007-10-23

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen föreslås uppgå till sammanlagt cirka 10,9 miljarder kronor 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.