Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet (prop. 1996/97:1)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1996

Beslut

Arbetslöshetsersättning (AU7)

Riksdagen höjde statsbidraget till arbetslöshetsersättningen med 924 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Anledningen till anslagshöjningen var riksdagens beslut i november 1996 att skjuta på förändringarna i a-kassan och KAS, som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet 1996/97.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:AU7

Alla beredningar i utskottet

1996-11-26, 1996-11-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-12
4

Beslut

Beslut: 1996-12-12

Protokoll med beslut