Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1998

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för studiestöd. Anslagen till studiemedel och vuxenstudiestöd ökas i takt med att det blir fler elever i Kunskapslyftet och kvalificerad yrkesutbildning och fler studenter i högskoleutbildning. Inga andra förändringar görs i studiestödssystemet för 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-11-24
Betänkande 1998/99:UbU2

Budgetförslag för studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för studiestöd. Anslagen till studiemedel och vuxenstudiestöd ökas i takt med att det blir fler elever i Kunskapslyftet och kvalificerad yrkesutbildning och fler studenter i högskoleutbildning. Inga andra förändringar föreslås i studiestödssystemet för 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-15
4

Beslut

Beslut: 1998-12-16

Protokoll med beslut