Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1999

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 20 981 miljoner kronor till studiestöd för år 2000. Studiebidraget i studiehjälpen till elever i gymnasieåldern höjs den 1 januari 2000 med 100 kr per månad. Anslaget till studiemedel är beräknat för den föreslagna utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen (se 1999/2000:UbU1). Ungefär lika många vuxenstuderande som år 1999 kommer att kunna få något slag av vuxenstudiestöd. Den som har påbörjat forskarutbildning före den 1 april 1998 ska kunna få studiemedel för forskarutbildningen enligt äldre regler under åren 2000 och 2001.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:UbU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 20 981 miljoner kronor till studiestöd för år 2000. Studiebidraget i studiehjälpen till elever i gymnasieåldern höjs den 1 januari 2000 med 100 kr per månad. Anslaget till studiemedel är beräknat för den föreslagna utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen (se 1999/2000:UbU1). Ungefär lika många vuxenstuderande som år 1999 kommer att kunna få något slag av vuxenstudiestöd. Den som har påbörjat forskarutbildning före den 1 april 1998 ska kunna få studiemedel för forskarutbildningen enligt äldre regler under åren 2000 och 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-13
4

Beslut

Beslut: 1999-12-14

Protokoll med beslut