Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 december 2019

Nästa händelse: Justering 12 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-13
bet 2019/20:UbU2
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18