Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2022

Beslut

16,7 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 16,7 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till bidrag till folkbildningen, cirka 4,3 miljarder kronor. Stöd till idrotten får cirka 2 miljarder kronor och bidrag till regional kulturverksamhet får cirka 1,7 miljarder kronor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ekonomiska bemyndiganden. Vidare sa riksdagen ja till en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och tilldelning av medel för 2023 för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt om justerad inriktning för Forum för levande historia. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen sa nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-01, 2022-12-06, 2022-12-08

16,7 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 16,7 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till bidrag till folkbildningen, cirka 4,3 miljarder kronor. Stöd till idrotten får cirka 2 miljarder kronor och bidrag till regional kulturverksamhet får cirka 1,7 miljarder kronor.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ekonomiska bemyndiganden. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och tilldelning av medel för 2023 för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt om justerad inriktning för Forum för levande historia.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.