Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets bet 2013/14:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,23 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik för 2014. Mest pengar går till Lantmäteriet (496 miljoner kronor), Boverket (234 miljoner kronor) och Konsumentverket (125 miljoner kronor). Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bostadspolitik och konsumentpolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-12
Justering: 2013-12-03
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Reservationer 28
bet 2013/14:CU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-12, 2013-11-07

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,23 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik för 2014. Mest pengar går till Lantmäteriet (496 miljoner kronor), Boverket (234 miljoner kronor) och Konsumentverket (125 miljoner kronor). Utskottet förslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bostadspolitik och konsumentpolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-12
4

Beslut

Beslut: 2013-12-12
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 18 punkt 8 och avslår motionerna
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,
2013/14:C386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3, 13 och 14,
2013/14:C435 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 5,
2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1 och
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 2, 4 och 24.

b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014
1. för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 67 000 000 kronor 2015-2022
2. för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015-2018
3. för anslaget 1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015 och 2016
4. för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2015 och 2016
5. för anslaget 1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 18 punkterna 1, 2 och 5-7.

2. Bemyndiganden för kreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014
a) ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
b) ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 18 punkterna 3 och 4.

3. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Mål för bostadsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S).

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

5. Bostadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C217 av Barbro Westerholm (FP),
2013/14:C219 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:C272 av Åsa Lindestam och Thomas Strand (båda S),
2013/14:C315 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (båda S),
2013/14:C317 av Lars Johansson och Mattias Jonsson (båda S),
2013/14:C325 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2013/14:C326 av Pyry Niemi m.fl. (S),
2013/14:C332 av Jessica Polfjärd (M),
2013/14:C352 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (båda M),
2013/14:C356 av Anna Wallén m.fl. (S),
2013/14:C357 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2013/14:C363 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35,
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 13,
2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S),
2013/14:C459 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

6. Individuella avtal om hyror med presumtionsverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C19004
SD17003
V01801
KD15004
Totalt166133050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Statligt stöd till nyproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C287 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2013/14:C354 av Agneta Gille m.fl. (S) och
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M950012
MP10204
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt1511713249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Statligt stöd till upprustning i miljonprogramsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkande 4,
2013/14:C260 av Jan Lindholm (MP) yrkande 6,
2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C),
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 8 och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt1501713349

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Svaga bostadsmarknader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15-18,
2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson (båda C) och
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (V)

10. Bostäder i gruvsamhällen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 23 och
2013/14:N295 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 18 (S, V)

11. Bo- och byggemenskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C229 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh (MP, V) yrkandena 1-5 och
2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S).

Reservation 19 (MP, V)

12. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C205 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2013/14:C219 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 3 och
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 20 (MP)
Reservation 21 (V)

13. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C350 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 30 samt
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 14 och 15.

Reservation 22 (S, MP, V)

14. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C285 av Carina Herrstedt och Markus Wiechel (båda SD),
2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2013/14:C423 av Teres Lindberg (S) yrkande 1,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 22 och 36 samt
2013/14:C468 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1.

Reservation 23 (MP)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920218
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt242174149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Allmännyttiga byggbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 2.

16. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 3 och
2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 26 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C364 av Marie Nordén (S),
2013/14:C440 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och
2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 27 (S, MP, V)
Reservation 28 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt1501713349

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag