Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Drygt 6,9 miljarder kronor ut statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar går till investeringsstöd för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande, 3,2 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor går till stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och 1 miljard kronor går till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-24
Reservationer 14
Betänkande 2017/18:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Drygt 6,9 miljarder kronor ut statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar går till investeringsstöd för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande, 3,2 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor går till stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och 1 miljard kronor går till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och avslår motionerna

2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2017/18:3003 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37,

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 4 och 8,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 1 och 37,

2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C),

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 21,

2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) och

2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2018 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor,

2. under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 18 punkterna 1 och 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 5 0 69 9
SD 0 41 0 5
MP 20 0 0 5
C 5 0 12 5
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 1 0 13 2
- 1 3 0 0
Totalt 153 44 111 41


2. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 41 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 3 0 1 0
Totalt 274 19 15 41


3. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 4,

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 74 0 9
SD 0 1 40 5
MP 20 0 0 5
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 0
Totalt 141 123 44 41


4. Stöd till tillgänglighetsanpassning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2044 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 28 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

5. Finansiering av och tillgång till geodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:45 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:447 av Mathias Sundin och Lars Tysklind (båda L) yrkandena 1-3,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 48-50,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 32 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 0 41 0 5
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 1 3 0 0
Totalt 233 44 31 41


6. Översyn av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:211 av Lars Tysklind (L),

2017/18:541 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:1057 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1887 av Kristina Yngwe (C),

2017/18:2278 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:2458 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 15,

2017/18:3500 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C),

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 47,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 26,

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 74 0 9
SD 40 1 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 2 0
Totalt 183 123 2 41


7. Översyn av systemet med kommunala hyresgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 12 (M)

8. Utvärdering av de statliga investeringsstöden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 13 (L)

9. Startlån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 14 (KD)

10. Översyn av systemet med statliga kreditgarantier för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2510 av Ann-Britt Åsebol (M) yrkande 3 och

2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) yrkande 2.