Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Regional tillväxt för 3,4 miljarder (NU2)

Under nästa år ska drygt 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2010. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder, transportbidrag och till EU-finansierade regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-05
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-26
Trycklov: 2009-11-26
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:NU2

Regional tillväxt för 3,4 miljarder (NU2)

Under nästa år ska drygt 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2010.

Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder, transportbidrag och till EU-finansierade regionalpolitiska satsningar.

Näringsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-03
4

Beslut

Beslut: 2009-12-09
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 1-4 och 18, 2009/10:N230, 2009/10:N288, 2009/10:N297, 2009/10:N335 yrkande 3, 2009/10:N362, 2009/10:N378 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N388 yrkande 20, 2009/10:N431, 2009/10:N455 och 2009/10:N475 yrkandena 1, 8 och 10.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m780019
c25004
fp24004
kd20004
v01705
mp01306
Totalt147142060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EU:s strukturfondsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N471 yrkande 2 och 2009/10:N475 yrkande 9.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m780019
c25004
fp24004
kd20004
v00175
mp12007
Totalt1591121761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N206, 2009/10:N208 yrkande 6, 2009/10:N221 yrkandena 1 och 4, 2009/10:N293, 2009/10:N296 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N341 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N401, 2009/10:N402 och 2009/10:N426.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m780019
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp13006
Totalt27117061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 12 och 13, 2009/10:N233, 2009/10:N308 yrkandena 1, 2 och 5, 2009/10:N351, 2009/10:N354, 2009/10:N355, 2009/10:N388 yrkande 22 och 2009/10:N471 yrkande 1.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m780019
c25004
fp24004
kd20004
v01705
mp01306
Totalt147142060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkande 14, 2009/10:N217, 2009/10:N222, 2009/10:N237 och 2009/10:N458.

Reservation 5 (v)

6. Vissa skärgårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N246, 2009/10:N399 och 2009/10:N459 yrkandena 1 och 3.

7. Utvecklingen i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ432 yrkande 3, 2009/10:N221 yrkandena 2 och 3, 2009/10:N234, 2009/10:N312, 2009/10:N319 yrkande 1, 2009/10:N329, 2009/10:N358, 2009/10:N365, 2009/10:N369 yrkandena 1 och 3, 2009/10:N374, 2009/10:N383, 2009/10:N403, 2009/10:N408, 2009/10:N411, 2009/10:N417, 2009/10:N424, 2009/10:N427, 2009/10:N428 yrkande 2, 2009/10:N433, 2009/10:N438, 2009/10:N453 yrkandena 1-3 och 5, 2009/10:N468 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N485.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kr under 2011-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 4 345 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 19 punkt 2.

c) Anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställningen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 19 punkt 3.

d) Motioner rörande anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N353, 2009/10:N361 och 2009/10:N471 yrkande 3.