Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets bet 2010/11:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 3,5 miljarder till regional tillväxt. Mest pengar inom utgiftsområdet går till den Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2007-2013 (cirka 1,55 miljarder) och regionala tillväxtåtgärder (cirka 1,52 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelse 2009/10:221 och redogörelse 2009/10:RRS27 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-13
Trycklov: 2010-12-13
Reservationer 8
bet 2010/11:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 3,5 miljarder till regional tillväxt. Mest pengar inom utgiftsområdet går till den Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2007-2013 (cirka 1,55 miljarder) och regionala tillväxtåtgärder (cirka 1,52 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-20
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N20 yrkandena 1-3 och 5-8, 2010/11:Fi263, 2010/11:C311 yrkande 22, 2010/11:N251, 2010/11:N291, 2010/11:N318, 2010/11:N323 yrkandena 1-4 och 18, 2010/11:N362 yrkande 3 och 2010/11:N429 samt lägger skrivelse 2009/10:221 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02203
FP20004
C21002
SD20000
V00172
KD18001
Totalt1781231731

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N20 yrkande 4, 2010/11:C311 yrkande 25 och 2010/11:N245.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP22003
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt201117031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N229, 2010/11:N289 yrkandena 1 och 4, 2010/11:N300, 2010/11:N314, 2010/11:N323 yrkande 6 och 2010/11:N372 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS27 till handlingarna.

Reservation 4 (V)

4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 14, 2010/11:N247, 2010/11:N255, 2010/11:N256, 2010/11:N258, 2010/11:N323 yrkandena 12 och 13 samt 2010/11:N360 yrkande 2.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S6713113
M99008
MP21013
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt267183232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Stöd till biogaspumpar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N398 yrkande 11.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt178141030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 26, 2010/11:N323 yrkande 14, 2010/11:N343, 2010/11:N403 och 2010/11:N431.

Reservation 8 (MP, V)

7. Utvecklingen i vissa geografiska områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ265 yrkande 3, 2010/11:N201, 2010/11:N214, 2010/11:N241, 2010/11:N278 yrkande 2, 2010/11:N282, 2010/11:N289 yrkandena 2 och 3, 2010/11:N312 yrkande 1, 2010/11:N333 yrkandena 1 och 3, 2010/11:N363, 2010/11:N374 yrkandena 1 och 2, 2010/11:N375, 2010/11:N376, 2010/11:N382, 2010/11:N383 yrkande 2, 2010/11:N397, 2010/11:N404 yrkandena 1-3 och 5, 2010/11:N410 och 2010/11:N428 yrkandena 1 och 4.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kr under 2012-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 19 punkt 2.

c) Anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 19 punkt 3.

d) Motioner som rör anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N287, 2010/11:N319, 2010/11:N337, 2010/11:N360 yrkande 1 och 2010/11:N368.