Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets bet 2019/20:NU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2019

Nästa händelse: Justering 3 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-09
bet 2019/20:NU2
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-11
Debatt i kammaren: 2019-12-12
4

Beslut

Beslut: 2019-12-12