Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1998

Beslut

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för regional utjämning och utveckling på 2 743 miljoner kronor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:NU2

Budgetförslag för regional utjämning och utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för regional utjämning och utveckling på 2 743 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-17
4

Beslut

Beslut: 1998-12-17

Protokoll med beslut